سمینارها


- پانزدهمین سمینار دانش و تندرستی با محوریت افسردگی - سال ۱۳۹۶

- چهاردهمین سمینار دانش و تندرستی - سال ۱۳۹۵

- ششمين كنگره سالانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شمال كشور - سال ۱۳۹۴

- پانزدهمين كنگره سالانه دانشجويان علوم پزشكي كشور - سال ۱۳۹۳

- سيزدهمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۹۲

- دوازدهمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۹۱

- يازدهمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۹۰

- دهمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۹

- نهمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۸

- هشمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۷

- هفتمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۶

- ششمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۵

- پنجمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۴

- چهارمين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۳

- سومين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۲

- دومين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۱

- اولين سمينار دانش و تندرستي - سال ۱۳۸۰